Log in
updated 10:40 AM GMT, Mar 13, 2019

Τι χαρίζει ο Χριστός στους νέους;

Ποιός νέος ή νέα, θα περνούσε αδιάφορος κι ασυγκίνητος μπροστά από την ομορφιά;

Πόσοι κόποι και ποιά τιμήματα καταβάλλονται για την απόκτησί της ή την συγκράτησί της; Αλυσίδα βιομηχανιών, στούντιο κ.λπ. επαγγέλλονται την προσφορά της. Μυριάδες ελπίζοντες καταφεύγουν.

Πόσο όμορφοι όμως είναι οι νέοι σήμερα; Καθημερινά μερικοί μας δίνουν εικόνες της ηθικής και πνευματικής τους ασχήμιας. Ποτέ νέοι δεν είχαν τόσο δίκαιο και τόσο άδικο. Δίκαιο, γιατί εγίναμε προαγωγοί τους στην διαφθορά και άδικο, γιατί αρνούνται προσωπικά να μοχθήσουν στη ζωή.

Ζούν μέσα στην απόγνωσι, τον θρήνο και την εγκατάλειψι. Βιώνουν μια κατάστασι εσχάτου πένθους. Έχουν γκρεμίσει τα πάντα στη ζωή τους και γι’ αυτό μεταβάλλουν το περιβάλλον τους σε στάχτες. Σ’ αυτούς και σ’ όλους τους νέους απευθύνεται ο Χριστός και τους καλεί να ανταλλάξουν μαζί Του την «ωραιότητα αντί της στάχτης».

Νέοι
Ο Ιησούς σας χαρίζει την ωραιότητα της συγχώρησης, αντί της στάχτης μιάς ένοχης συνείδησης. Θυμηθείτε τον άσωτο γυιό (Λουκά ιε’ 11-32). Έφυγε αγέρωχος, εγωπαθής, περιφρονητικός. Συντριμμένος από την ζωή της αμαρτίας έρχεται στην ανάγκη… έρχεται στον εαυτό του… έρχεται στον πατέρα. Είναι μια συνηθισμένη τριλογία του νεανικού βίου. Πόση απόστασι χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του, ανάμεσα στην απαίτησι «δος μου» όταν έφευγε από το πατρικό σπίτι και στην παράκλησι «ποίησαν με» όταν επέστρεφε σ’ αυτό. Στην στάχτη των κουρελιών, ή ωραιότητα της πρώτης στολής. Γιά να χαρεί όμως κάποιος την ωραιότητά της πρώτης στολής χρειάζεται να ζητήση συγγνώμη από τον Επουράνιο Πατέρα. Κι Αυτός του την προσφέρει με αγάπη και στοργή.

Νέοι
Ο Ιησούς σας χαρίζει την ωραιότητα μιάς ολοκληρωμένης αφιέρωσης, αντί της στάχτης μιάς μοιρασμένης καρδιάς. Δέστε τον νεανίσκο του Ματθαίου (ιθ’ 16-24), που ενώ επιθυμούσε να ζήση την ζωή του Χριστού, εγκατέλειψε την προσπάθειά του, επειδή ο Χριστός του ζήτησε να αρνηθεί την ασφάλεια του πλούτου του. Μοιρασμένη καρδιά ο νεανίσκος «λυπούμενος» για την ομορφιά μιάς ολόψυχης αφιέρωσης. Φυλαχθήτε από την στάχτη, του να προσπαθείτε να ζήτε «χωλαίνοντας μεταξύ δυό φρονημάτων» (Γ’ Βασιλ. ιη’ 21), του να θέλεις να συγκατοικήσουν στην καρδιά σου ο Χριστός και κάτι άλλο. Τού αξίζει να Τού ανήκεις ολόκληρος.

Νέοι
Ο Ιησούς σας χαρίζει την ωραιότητα της ηθικής αγνότητας και ομορφιάς, αντί της στάχτης, της ακράτειας και της ακολασίας. Στη στάχτη ενός πανσεξουαλισμού με μύριες αποτροπιαστικές μορφές, ο Ιησούς σου προσφέρει μια ζωή «εν πάση αγνότητι» (Β’ Κορινθ. στ’ 6). Ο έρωτας είναι η δύναμι της ψυχής που ωθεί τον άνθρωπο στη θυσία των πάντων για την επιτυχία ενός ευλογημένου και καταξιωμένου από τον Θεό δεσμού. Όμως, τι έχει να προσφέρει σ’ εκείνους που τον εξήντλησαν λαίμαργα στο όνειρο της σεξουαλικής “ελευθερίας”;

Νέοι
Ο Ιησούς σας χαρίζει την ωραιότητα μιάς όμορφης αγωνιστικής ζωής, αντί της στάχτης των μάταιων κι ακαρποφόρητων αγώνων. Πιόνια στα χέρια των δυνατών, των εξουσιαστών μοιάζει η αγωνιστική σας ορμή. Ο ενθουσιασμός σας, αν και μάχεται, εν τούτοις προδίδεται. Ακούστε όμως την ομορφιά των προτροπών του Μεγάλου Νικητή του χριστιανικού στίβου, του Παύλου στον νεαρό Τιμόθεο, «ίνα στρατεύη την καλήν στρατείαν… έσο καλός διάκονος του Χρίστου… αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως… συγκακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού» (Α’ Τιμ. α’ 18). Υπάρχει, πιο επιθυμητή ωραιότητα;

 

Νέοι
Ὁ Ἰησοῦς σᾶς χαρίζει τήν ὡραιότητα τῆς νίκης, στή θέση τῆς στάχτης τῆς ἥττας. Θριαμβικός ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «γράφω ὑμῖν νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τόν πονηρόν» (Α’ Ἰωάν. β’ 13). Τά νιάτα, εἶναι ἡ ἐμπροσθοφυλακή τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ ὁμάδα κρούσης. Ἄν τώρα ὑποταχθῆτε στόν διάβολο, χάσατε τήν ὀμορφιά τῶν πιό γενναίων ἀγώνων. Ὁ Χριστός νέος κονταροχτυπήθηκε μέ τόν Πονηρό καί νίκησε, γιατί «τούτη εἶναι ἡ νίκη πού νικάει τόν κόσμο, ἡ πίστη σας». Πράγματι, «πᾶν το γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τόν κόσμον» (Α’ Ιωάν. ε’ 4).

Νέοι
Ὁ Χριστός σᾶς χαρίζει τήν ὡραιότητα μιᾶς ζωῆς πού κερδίζεται ὁλόκληρη, ἀντί τῆς στάχτης ἑνός μικροῦ τμήματος. Γνωστή ἡ προτροπή «ἐνθυμοῦ τόν Πλάστην σου ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς νεότητός σου» (Ἐκκλησιαστής ιβ’ 1). Ὅποιος σώζεται νέος, σώζεται καί γιά τήν ζωή τούτη καί γιά τήν αἰωνιότητα.

Νέοι
Μιά μέρα, ὅταν πιά δέν θά εἴμαστε νέοι, ὁ Ἰησοῦς θά μᾶς χαρίσει τήν ὡραιότητα ἑνός ἐνδόξου σώματος ἀντί τῆς στάχτης τοῦ χοϊκοῦ. Κι αὐτό δέν συμβαίνει μόνο ὅταν παύουμε νά εἴμαστε νέοι. Καί νέοι ἀποθέτουν το σκήνωμά τους. Ὅμως ὁ πιστός, νέος ἤ γέρος, ξέρει, πώς ὅπως φόρεσε… «τήν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ ἔτσι θά ἐνδυθεῖ καί τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου» (Α’ Κορινθ. ιε’ 49). Τήν φθορά θά διαδεχθεῖ ἡ ἀφθαρσία, τήν ἀτιμία ἡ δόξα, τόν θάνατο ἡ ζωή, τήν στάχτη ἡ ὡραιότητα».

Νέoι
Ἀπό σένα ἐξαρτᾶται, νά φέρεις τίς στάχτες τῆς ζωῆς σου στο Χριστό καί νά Τοῦ ζητήσεις τήν ὡραιότητά Του. Εἶναι… ἡ εἰδικότητά Του, τό ἔργο Του.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, δίνει ὀμορφιά στά νιάτα, σέ σένα.

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.